ŞEFİK ÇAKICI

Boyabat Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Sınav duyurusu

Sınav duyurusu

Sınav duyurusu

Belediyemizde 'taşeron' sıfatıyla çalışan işçilerin sürekli kadroya geçişi için yapılacak sınavla ilgili duyuru ilanı...

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İLANI

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin Uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğinin 14 ncü ve 15. maddesi gereğince, hakkında 696 sayılı K.H.K. ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğinin "Hak sahipliği açısından kapsamın belirlenmesi" başlığı altında ki 30'uncu maddenin 4 nolu bendine göre işlem yapılması için,  Belediye Başkanlığınca belirlenen Sözlü yöntemiyle sözlü olarak imtihana gireceklerin listesi ilan tahtasına asılmıştır.
 

BOYABAT BELEDİYESİ

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Belediye İş Hanı, Boyabat SİNOP

Telefon : 0 368 315 10 33
Faks     : 0 368 315 30 18