ŞEFİK ÇAKICI

Boyabat Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Taşeron İşçiler Sınav Duyurusu

Taşeron İşçiler Sınav Duyurusu

Belediyemizde 'taşeron' sıfatıyla çalışan işçilerin sürekli kadroya geçişi için yapılacak sınavla ilgili duyuru ilanı...

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İLANI

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin Uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğinin 14 ncü ve 15. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığınca belirlenen Uygulamalı ve Sözlü yöntemiyle  ayrı ayrı yapılacak ve  uygulamalı veya sözlü olarak imtihana gireceklerin listesi ilan tahtasına asılmıştır

Ayrıca sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Belediye Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilmiş olup, yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan Valilikçe hazırlanan soruların içinden seçilecek. Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecektir.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Belediye Başkanlığımız resmi internet adresinde ilan edilecek olup, İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.    27.02.2018

          

SINAVIN YERİ

TARİHİ

SAATİ

NEVİ

Boski Müdürlüğü  Şantiyesi

08.03.2018

  9:00 -10.00

Uygulamalı

Fen işleri Müdürlüğü Şantiyesi

08.03.2018

10:30 -12:00

Uygulamalı

İtfaiye Müdürlüğü

08.03.2018

14:00- 14:20

Uygulamalı

Park ve Bahçeler Müd.Şantiyesi

08.03.2018

14:30 -17:30

Uygulamalı

Belediye Başkanlığı Meclis Odası

09.03.2018

   9:00 - 17:30

Sözlü

                                                                                                                      

                                                                                                                                   Mustafa DEMİRCAN
                                                                                                                                Sınav Komisyon Başkanı

 

 

 

 

          

BOYABAT BELEDİYESİ

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Belediye İş Hanı, Boyabat SİNOP

Telefon : 0 368 315 10 33
Faks     : 0 368 315 30 18